Sunday, March 20, 2011

Hình hoa kiển và phong cảnh trong trang web flowerpictures.net

Chào các bạn Việt Nam.
Trang web Flowerpictures.net được lập ra để đăng hình tôi chụp về hoa, cây kiển và phong cảnh đẹp ở một số nước mà tôi có cơ hội thăm trong nhửng năm qua, và những năm sắp tới.
Nếu các bạn muốn xem hình hoa xin vào trang:
Nếu các bạn muốn xem hình phong cảnh Việt Nam và các nước khác mà tôi đã đi, xin vào trang web Hình du lịch (Traveling pictures).
Cám ơn các bạn đã đến xem trang web flowerpictures.net