Friday, February 12, 2010

Tôi về hưu.

Mới đây mà tôi về hưu đã hơn 3 năm rồi, thời gian qua nhanh thật!
Tôi còn nhớ là năm 2006, khi  đúng 60, tôi quyết định về hưu non (early retired) sau khi biết mình được hưởng bảo hiểm (health insurance) giống như khi còn đi làm. Mặc dầu lương hưu (pension) của mình chỉ còn bằng 1/3 số lương hiện có, và vẩn chưa  đủ tuổi để lảnh tiền social security (SS) của chánh phủ Mỹ. Theo tuổi của tôi, đến năm 66 tuổi rưởi, tôi mới có quyền lảnh tiền SS 100%. Các bạn ở VN chắc hơi ngạc nhiên vì đến 60 thì "phải" về hưu rồi, như vậy đâu phải là sớm? Thật ra tôi làm cho một công ty tư nên việc về hưu rất flexible (co dản), bạn làm càng lâu (nếu công ty vẫn còn mướn bạn!) thì lương hưu càng cao. Vì vậy đã có người vì quá thích làm việc hay vì cần tiền hay vì lý do gì khác đã phải tiếp tục đi làm cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi không muốn bàn về việc về hưu sớm hay muộn ở đây, mỗi người mỗi cảnh, không thể nhìn phiếm diện bên ngòai mà phê bình người khác được.
Trời sanh trời nuôi!
Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít!
Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm!
Tri túc tiện túc, đải túc hà thời túc?
Những câu nầy đã giúp tôi sống an nhàn trong những năm về hưu.
Thật ra nguyên nhân sâu sa nhất để tôi quyết định về hưu sớm là vì tôi vừa cưới vợ vào năm 2005! Chắc ai cũng phải ngạc nhiên, bạn có "điên" không? Vừa lấy vợ lại nghỉ hưu thì tiền đâu mà sống? Hay là phải nghỉ làm mới còn đủ sức làm "bổn phận" làm chồng?
Nói đùa vậy thôi, tôi muốn về hưu vì muốn hưởng thú điền viên, đi chơi đây đó. Sau hơn 30 năm làm việc, mình phải sống một tí cho mình chớ! Tôi may mắn là có người vợ đồng ý 100% với tôi, không khuyên chồng tiếp tục kiếm tiền, mà đồng ý cùng tiêu tiền với chồng! Vợ tôi, mặc dầu có bằng Bác sĩ, nhưng thích trồng trọt, trồng cây kiển còn hơn tôi (vốn là kỹ sư Canh Nông chánh hiệu!).
Bây giờ chúng tôi sống 2 nơi, mùa lạnh thì bay về VN, đầu Xuân thì bay lại Mỹ, như những con chim, mỗi năm phải di cư một lần để tránh cái lạnh giá của mùa Đông.

No comments:

Post a Comment