Monday, February 15, 2010

Đi chùa ngày Tết

Theo tập tục của nhiều người VN, Tết phải viếng đền, chùa để cầu may mắn, tay qua nạn khỏi, làm ăn phát tài trong năm mới. Hôm qua, mồng 2 Tết, tôi đã "theo" vợ và các anh chị em bên vợ đi chùa Vua ở Hanoi. Chùa Vua là một trong những chùa cổ ở VN, lịch sử chùa bắt đầu gần 1000 năm, tương đương với cố đô Thăng Long. Hằng năm, từ mồng 5 đến mồng 9 tháng giêng, kỳ thủ khắp nơi tìm về chùa Vua lễ tiên Đế Thích và so tài điều binh khiển tướng trên bàn cờ to trong sân chùa.
Nhiều người còn cố gắng đi cho được 10 chùa (thập tự) thì mới được nhiều lộc. Trong mấy năm ăn Tết ở Hanoi, tôi đã viếng một số chùa cổ nổi tiếng ở miền Bắc, tôi có chụp hình những chùa tôi đã đến thăm trong mấy năm qua và ghi lại trong trang web Buddhist temples in Vietnam.

No comments:

Post a Comment