Monday, February 22, 2010

Hành hương xứ Phật.

Cuối tháng Giêng 2010, chúng tôi đi du lịch Ấn Độ, trước là thăm các di tích lịch sử liên quan đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau là viếng một vài nơi nổi tiếng của xứ Ấn (Taj Mahal, sông Hằng...). Tôi sẻ kể rỏ chi tiết về cuộc du hành nầy sau, xin các bạn trở lại. Bây giờ mời các bạn xem một số hình ảnh của chuyến đi nầy ở trang web: Trip to India.

No comments:

Post a Comment