Friday, February 19, 2010

Chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang.

Hôm mồng 4 Tết tôi có dịp đi Bắc Giang và viếng chùa Vĩnh Nghiêm. Đối rất nhiều người Việt Nam, khi nói đến Vĩnh Nghiêm là người ta nghĩ ngay đến ngôi chùa đồ sộ, đẹp đẻ ở đường NKKN, quận 3, Saigon. Thật ra ngôi chùa Vĩnh Nghiêm gốc là ở Bắc Giang, đả có từ thời đầu vua Lý Thái Tổ (1010-1028). Đây là một ngôi chùa cổ Việt Nam với kiến trúc rất giống nhiều chùa cổ ở miền Bắc. Ông tổ của phái Thiền tông Việt Nam (Thiền Trúc Lâm) là vua Trần Nhân Tông đã đến chùa Vĩnh Nghiêm thọ giới từ bỏ ngai vàng để đi tu. Nếu bạn nào có dịp đi Lạng Sơn, sẻ đi ngang Bắc Giang, bạn nên dừng chân nơi đây để vãng cảnh chùa. Tất cả hình ảnh chùa Vĩnh Nghiêm đã được đăng trong trang web chùa Vĩnh Nghiêm.

No comments:

Post a Comment